Polly po-cket

lịch sử wap

Wap được thành lập ngày 20/6/2009
Admin: NARUTO
Nguyên quán: Huyện khoái châu - xã thành công - Tỉnh hưng yên.
Tuổi: ????
Câu nói yêu thích: cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ . (@.@)
Người yêu: chưa có (T_T) .
Email: huydietke@gmail.com
Mục đích lập wap: Nâng cao tay nghề kĩ năng, giao lưu học hỏi.......
Gửi email đến admin

Trang chủ
countreg.com